çözümleyici yöntem

[Alm. analytische Methode] [Fr. méthode analytique] [es. t. tahlili usuf]

1– Bir birlikteki bağlamı iyice anlayabilmek için o birliği bölümlerine ve öğelerine ayırma.

2– Özelden genele, somuttan ilkelere geri gitme.

// Bu yöntemle çözümleme şöyle yapılır: Önermeler dizisi tanıtlanmak istenen önermeyle başlar, bilinen bir önermeyle bitirilir. Burada birinci önermeden (tanıtlanmak istenen) kalkılarak her biri bir sonrakinin sonucu olacak biçimde ilerlenir, sonunda birinci önerme sonuncunun bir sonucu olarak ortaya çıkar ve zorunlu olarak onun gibi doğru olur. Karşıtı bkz. bireşimsel yöntem

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....