daimon

1– Yunanca’da kişileştirilmiş belli bir Tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, Tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad.

2– Eski Yunan dünyasında Tanrıyla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü ruhlar olarak ikiye ayrılan varlıklara verilen ad.

Yazar : Yazılıyor....Saadet Yedic (Kırklareli Üniversitesi)