dayanak

[Alm., Fr. Substrat] [ing. substratum] [Lat. substsratum] [Yun. hypokeimenon] [es. t. mabih-il-kivam]

Altta bulunan; temel. Niteliklerin taşıyıcısı; kendisine bir şey yüklenilen şey, töz. Bir gerçekliğin onaylanması için olayların (görüngülerin) arkasında ya da altında bulunması gereken şey.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....