değer felsefesi

[Alm. Wertphilosophie]

1– Değerleri, felsefenin ana konusu olarak gören felsefe anlayışı. (Windelband, Rickert bu anlayışı savunurlar.)

2– Felsefenin değerleri (ekonomik, kültürel, mantıksal, ahlaksal, estetik, dinsel) inceleyen bölümü.

Yazar : Yazılıyor...Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Üniversitesi)