değilleme

[Alm. Negation] [Fr., ing. negation] [Yun. apophasis] [Lat. negatio] [es. t. nefiy, inkâr, selb]

Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumsuz bağlantısı; önermede yüklemin olumsuz olarak konması. Karşıtı bkz. evetleme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....