değilleyici

[Alm. negativ, verneinend] [Fr. négatif] [ing. negative] [Lat. negativus] [es. t. selbi, menfi, inkâri]

Yüklemi olumsuz olarak konmuş (önerme).

Karşıtı bkz. evetleyici.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....