demiourgos

demiourgos (= Yun. işçi, yapıcı)

1– (Platon’da) Evrenin yapıcısı, kurucusu, evrene biçim kazandıran Tanrısal güç.

// Bir ereğe göre oluşturan, etkileyen bir güç olarak demiourgos salt biçimler olan — ideaları örnek alarak dünyayı yaratmıştır. Bu görüş dünyayı yoktan var eden yaratıcı bir Tanrının olduğu düşüncesinden uzaktır.

2– (Plotinos’da) Evren ruhu anlamına da gelir.

3– Gnostiklere göre asıl Tanrıdan, en yüksek Tanrıdan başka bir Tanrı.

Yazar : Yazılıyor...Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)