demokrasi

[Alm. Demokratie] [Fr. démocratie] [ing. democracy) [Yun. demokratta, demos = halk, kratos = erk, egemenlik] [es. t. hükümet-i amme ]

1– Halkın kendisini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi.

// Bu yönetimde hükümet, gücünü yurttaşların tümünü içine alan halkın istencinden alır. Hükümet ve devlet işlerinin yürütülmesi, ya yurttaşların tümünün toplanmasıyla (eski Yunan kent- devletlerinde olduğu gibi) ya da doğrudan doğruya halkın seçtiği temsilciler ya da görevliler eliyle olur.

2– İnsanın saygınlığına değer veren; kişilerin karşılıklı anlayış içinde birbirlerine özgürlük tanımalarını ve bütün için sorumluluk duymalarını birlikte yaşamanın temeli olarak alan yaşam biçimi.

Yazar : Yazılıyor...M. Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)