deney yargıları

[Alm. Erfahrungsurteile]

1– Deneye dayanan yargılar.

2– (Kant’ta) Yalnızca öznel geçerliği olan duyu yargılarından ayrı olarak nesnel geçerlikleri olan deneysel (empirik) yargılar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....