devinim

[Alm. Bewegung] [Fr. mouvement] [ing. move, motion, movement] [Lat. motus] [Yun. kinesis] [es. t. hareket]

1– Yer değiştirme; bir noktanın uzaydaki bir durumdan başka bir duruma geçişi; zaman içinde durum değiştirme.

2– Olabilirlikten gerçekliğe geçiş.

3– Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş; bir düşünce sürecinin başlaması.

4– Tarihin akışı içinde var olan düzeni değiştirmeye zorlayan toplumsal, tinsel vb. güçlerin baskısı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....