didişim

[Alm. Eristik] [Fr. éristique] [ing. eristic] [Yun. eristikes. t. müşagabe]

Tartışmada karşısındakini mantık oyunlarıyla ne olursa olsun çürütüp susturma.

// Burada birtakım biçimsel cambazlıklarla tartışarak, karşıdaki kıstırılıp şaşırtılarak saçma yanıtlar vermeye zorlanır. Bu bakımdan gerçek tartışma sanatı olan eytişim ile karıştırılmamalıdır. Didişim sanatını ilkin geç sofistler kullanmış, bu sanatı Sokratesçi bir okul olan Megara Okulu filozofları geliştirmiştir. Bu okuldan olanlara sonraları didişimciler (eristikçiler) denmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....