dingincilik

[Alm. Quietismus] [Fr. quétisme] [ing. quietism] [Lat. quis = dinginlik] [es. t. mezheb-i sükûn]

Dünyadan yüz çeviren bir yaşama tutumu. Tam bir gönül dinginliği, tutkusuzluk içinde isteklerden sıyrılmış olarak, direnç göstermeden kendini Tanrı istencine vermeyi ve Tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaç edinen dünya görüşü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....