dışavurumculuk

[Alm. Expressionismus] [Fr. expressionisme] [İng. expressionism] [Lat. exprimere = dile getirmek, dışlaştırmak]

Doğalcılık ve izlenimciliğin karşıtı olan modern sanat akımı,

// Bu akım, ön planda ne nesnel doğayı ne de öznel doğa izlenimlerini yansıtmak ister; onun dile getirmek istediği, ruhsal yaşantının içerikleri ile tinsel içeriklerdir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....