dışrak

[Alm. exoterisch] [Fr. éxotérique] [İng. exoteric] [Yun. ekso = dışarda, dışta] [es. t. harici]

Dışarıdaki, dışta kalan.

Karşıtı bkz. içrek.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....