dışrakçılar

[Alm. Exoteriker] [Fr. éxoteriques] [ing. exoterics] [Yun. eksoterikus]

Eski Yunan felsefesinde henüz bir öğretinin içine girememiş olanlar. Gizemlere erişmemiş olanlar, yeni başlayanlar.

Karşıtı bkz. içrekçiler.