dizge

[Alm. System] [Fr. système] [ing. system] [Yun. systemaes. t. sistem, manzume, meslek]

Birlikli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün.
Bu anlamda:

1– Kendi içine kapalı, düzenli bir bütün. (Ör. evren, yıldızlar dizgesi.)

2– Bir ilkeye ya da dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü.

3– Birbirine bağlı bilimsel ya da felsefi düşünceler birliği; bir düşün (ide) yöresinde toplanmış çeşitli bilgiler.

// Dizge kuramdan daha geniştir; bir filozofun felsefe dizgesi onun kuramlarının bütününden oluşur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....