docta ignorantia

[Lat. docta ignorantia = bilgince bilgisizlik]

1– Sokrates’in “Bilmediğimi biliyorum.” sözüne uygun olarak, kişinin bilmediğini kabul edip bilgiye götüren yolu araması.

2– (Cusanus’ta) “Bilim yolu ile kazanılmış olan bilmeme.” En yüksek varlığın, Tanrının sonsuzun kavranılamaz oluşu üzerine bilgi. Düşüncenin sınırlı olduğunu bilme.

Yazar : Yazılıyor....Feyza DEMİR ÇİÇEK (Necmettin Erbakan Ünive