doğa bilimleri

[Alm. Naturwissenschaften] [Fr. sciences naturelles] [İng. natural sciences] [es. t. tabii ilimler, tabiat ilimleri]

Nedensellik yasasına dayanmaları, matematiksel kuruluşları, değerleme yapmayan genelleştirici yöntemleriyle kültür bilimlerinden ayrılan, doğa araştırmalarına yönelik bilimler. //
Doğa bilimleri:

1– Görevlerine göre: salt ve uygulamalı doğa bilimleri.

2– Konularına göre: canlı ve cansız doğanın bilimleri.

3– Yöntemlerine göre:

   a. matematiksel ve deneysel araştırmalar (fizik, kimya, dirimbilim, ruhbilim);
   b. betim- leyici ve çözümleyici araştırmalar (bitkibilim, hayvanbilim, insanbilim),
   c. doğa tarihi ve doğa bilgisi (coğrafya, yerbilim, gökbilim) olarak ayrılırlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....