doğa felsefesi

[Alm. Naturphilosophie] [Fr. philosophie de la nature] [İng. philosophy of nature] [es. t. tabiat felsefesi]

1– (Eski Yunandan yeniçağa değin doğa bilimleri ile aynı anlamda) Doğa üzerine; doğanın özü, biçimleri ve gerçekleri üzerine bilim. Newton bile kendi evren mekaniğini “doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri” olarak adlandırıyordu.

2– (Fizikötesinde) Özellikle Alman idealistlerinin yüksek bir doğa bilgisine erişmek için doğayı felsefe açısından inceleme denemeleri.

3– (Bilimsel doğa felsefesi) Doğa üzerine değil, doğa bilimleri üzerine felsefedir;
   a. Tek tek bilimlerin araştırmalarına dayanarak doğa üzerine kuşatıcı bir felsefe görüşüne varmak isteyen;
   b. özdek, uzay, zaman, yasaklık, mekanikçilik, dirimselcilik vb. gibi doğa bilimlerinin ana kavramları, temelleri, varsayımları üzerine felsefe yapmak isteyen bilgi dalı.

Yazar : Yazılıyor...Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)