doğa yasası

[İng. law of nature] [Fr. loi de la nature; loi naturelle ] [Es. T. kanun-ı tabîî]

Yazar : Yazılıyor...Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)