dogmacılık

[Alm. Dogmatismus] [Fr. dogmatisme] [İng. dogmatism] [es. t. nassiye]

1– Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten felsefe anlayışı. Karşıtı bkz. kuşkuculuk.

2– (Kant’ta) Salt usun kendi gücünü eleştirmeden tuttuğu dogmatik yol. Karşıtı bkz. eleştiricilik.

3– Düşüncenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını sınırlayan ya da ortadan kaldıran her türlü düşünme biçimi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....