doğru

[Alm. wahr ; richtig] [Fr. vrai] [İng. true] [Lat. verus]

1- Gerçeğe uygun olan.

2- (Mantıkta) Düşünme yasalarına uygun olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....