doğrulama

[Alm. Verifikation] [Fr. vérification] [İng. verification] [es. t. tahkik]

Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için, deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin tümü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....