doğurtma

[Alm. Maieutik] [Fr. maieutique] [ing. maieutics] [Yun. maieu- tike (tekhne) = doğurtucu, doğum yardımcısı, doğurtma sanatı, ebelik] [es. t. istilat, sanat-ı tevlit]

Soktrates’in, karşısındakine sorular sorarak onun ruhunda saklı bulunan tinsel güçleri ve bilgileri çekip çıkarma yöntemine (bunu annesinin ebelik sanatına benzeterek) verdiği ad.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....