doğuştan ideler

[Alm. angeborene Ideen] [Fr. idées inneés] [Ing. innate ideas] [Lat. ideae innatae, notiones innatae] [es. t. vehbi, fıtri fikirler]: insan usunda baştan beri yerleşik olan ideler ve kavramlar; a. Bütün insanlarda ortak olan kavram ve ideler, b. Duyulur deneyle kazanılmayan ya da temellendirilemeyen ideler ve kavramlar (ör. matematiksel kavramlar). (Descartes'da) Deneyden edinilmemiş olan, ruhumuzda önceden yerleşik olarak bulunan düşünceler ya da tasarımlar (ör. Tanrı düşüncesi). Descartes'a göre bilinç olayları ve bilginin önsel biçimleri doğuştandır; yalnız Descartes “doğuştan ideler" derken, insanın birtakım düşünceleri dünyaya "hazır olarak" birlikte getirmiş olduğunu anlamaz, bu gibi düşünceleri geliştirebilmek için insanda doğuştan bir yatkınlık olduğunu söylemek ister.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....