dünya

[Alm. Welt] [Fr. monde] [İng. world] [Lat. mundus]

1– a. Birbiriyle yasal bağlantısı olan, bir düzenle belirlenmiş tek tek şeylerin ve olayların bütünü. (Ör. öbür dünya-bu dünya, duyulur dünya-düşünülür dünya, dışdünya-içdünya, görüngüler dünyası – kendinde şeyler dünyası; gelip geçici dünya-ideler dünyası.),
     b. Aynı yasalara ve aynı düzene bağlı olan nesnelerin, varlıkların oluşturduğu bütün. (Ör. Bitkiler               dünyası hayvanlar dünyası vb.)

2– Üzerinde yaşadığımız yeryüzü gezegeni.

3– İnsan varoluşunun içinde yer aldığı çevre.

4– Bilincin bağlılaşık kavramı; bilincin dışında kalan nesnelerin oluşturduğu bütün (nesneler dünyası).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....