durum

[Alm. Situation] [Fr., İng. situation] [Lat. situs = yerleşik olan, konulmuş olan] [es. t. vaziyet]

1– (Genel olarak)

   a. Belli bir zamanda, belli bir yerde belli bir çevrede bulunma; belli bir çevreye konulmuş olma.
   b. Bir insanın çevresiyle somut bağlantısı.

2– (Aristoteles’te) On kategoriden biri: Duruşu belirleyen ilinek. (Ör. İnsanın oturuyor, koşuyor durumda olması.)

3– (Günümüz felsefesinde) İnsanın kendisini içinde bulduğu somut gerçeklik. // Bu gerçeklik kendisine önceden belli olanaklar açar, öte yandan da olanakları kapar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....