düşlem

[Alm. Einbildung, Phantasie] [Fr. fantaisie] [İng. fantasy] [Lat. ve Yun. phantasia] [es. t. hayal]

Karşılığında bir gerçeklik bulunmayan görüsel tasarım.

Yazar : bkz. düşlem gücü