düşünce özgürlüğü

[Alm. Denkfreiheit] [Fr. liberté de pensée] [es. t. tefekkür hürriyeti]

Düşünmenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmayışı, bunların etkisinden bağımsız ve yalnız kendinden sorumlu oluşu.  Bkz. özgürlük.

Yazar : Yazılıyor...Nuri ÇİÇEK (Aksaray Üniversitesi)