düşünce

[Alm. Gedanke] [Fr. pensée] [İng. thought] [es. t. fikir]

1– Düşünme ediminin içeriği.

2– Düşünmenin ürünü olan: düşünülen içerik; bu içerik düşünme ediminden çözülebilir ve örneğin yazılı olarak saptanabilir ya da bir başkasına aktarılabilir.

3– İlke, yönetici sav.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....