düşünme yasaları

[Alm. Denkgesetze] [Fr. lois de l’esprit] [ing. laws of thought] [es. t. fikir kanunları]

I. (Ruhbilimde) Ruhsal bir olay olarak düşünme eyleminin kendilerine göre oluştuğu kurallar. Doğru olması gereken bir düşünmenin belli koşullar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar.

II. (Mantıkta) Doğru düşünmenin ilkeleri:

1– Özdeşlik ilkesi (principium identitatis): Her kavram kendi kendisiyle özdeştir.

2– Çelişmezlik ilkesi (principium contradictionis): Birbiri karşısına konmuş iki çelişik yargı aynı zamanda doğru olamaz. (Birinin yanlış olması gerekir.)

3– Üçüncünün olamazlığı ilkesi (principium exclusi tertii): Birbiri karşısına konmuş iki çelişik yargı aynı zamanda yanlış olamaz. (Birinin doğru olması gerekir, çünkü bir üçüncü olanak yoktur.)

4– Yeterli neden ilkesi (principium rationis sufficientis): Her yargının yeterli bir nedeni olması zorunludur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....