düşünülür dünya

[Alm. intelligible Welt] [Fr. monde intelligible] [ing. intelligible World] [Lat. mundus intelligibilis] [Yun. kosmos noetos] [es. t. älem-i makulat, makul âlem]

(Intelligibilis: duyulan aşan yeti olarak yalnızca anlıkla, usla kavranan; mundus intelligibilis: Yalnızca salt usla kavranan dünya; karşıt kavramı: mundus sensibilis: duyulur dünya.)

1– (Platon’da) İdealar dünyası.

2– (Kant’ta) Duyarlığa gereksinme duymadan ancak salt usla erişilebilen ideler dünyası, noumenon’lar (kendinde şeyler) dünyası.

// Kant’a göre, insan, bilgide duyarlıkla sınırlı olduğundan “kendinde şeylerin” bilgisine erişemez; ama ahlak alanında salt us kılgılı olarak istenci belirleyebildiğinden kendine bir düşünülür dünya yaratabilir, bu da “erekler ülkesi”dir: Nedensellik yasasının geçerli olduğu görüngüler dünyasından ayrı olarak, aynı zamanda us varlığı olması bakımından insanın içinde bulunduğu özgürlük ve ahlak dünyasıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....