düşünüş ahlakı

[Alm. Gesinnungsethik]: 1- (Kant'ta) Ahlak kavramı olarak başarı ahlakı'na karşı kullanılan terim: ahlaksal yargılamada başarıyı değil, düşünüşü temel alan görüş. // Kant'a göre ahlak yargıları bir davranışın (eylemin başarısına, sonucuna göre değil, o eylemin arkasındaki, o eylemi ortaya koyan, c eyleme temel olan düşünüşün niteliğine göre verilmelidir. Ahlak eylemleri yalnızca düşü nüse göre değerlendirilmelidir. Bu da Kant'ta istemenin iyi olması, ahlak yasasına uygun olmasıdır. Modern ahlakçılarda düşünüşün iyi olması ise, insanı eyleme iten güdüler arasındaki bağlantıların iyi kurulması, yüksek güdülerin aşağı güdülere üstün tutulmasıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....