duyarlık

[Alm. Sensibilität, Sinnlichkeit] [Fr. sensibilité] [İng. sensibility] [es. t. hassasiyet]

1– Duyular yoluyla algılama yetisi; duyu izlenimlerini alma yeteneği.

2– (Kant’ta) Görüler sağlayan yeti; insanda bilgiyi sağlayan, bilgiyi oluşturan iki yetiden (duyarlık ve anlık) biri. // Duyarlık ile nesneler bize verilir, anlık ile bu nesneler üzerinde düşünülür ve kavramlar oluşturulur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....