duyulur

[Alm. sensibel] [Fr., İng. sensible] [Lat. sensibilis] [es. t. mahsus]

Duyularla algılanan, duyularla verilmiş olan gerçekliğe ilişkin (Mundus sensibilis = duyulur dünya, algılanan dünya, görüngüler dünyası).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....