duyum

[Alm. Empfindung] [Fr., İng. sensation] [es. t. ihsas]

Bir duyu organının uyarılmasıyla oluşan psiko-fizyolojik olay (ışık duyumu, gürültü duyumu vb.).

Felsefe ve ruhbilimde:

   a. Duyumlama edimi,
   b. Algıları oluşturan, doğrudan doğruya verilmiş gereç,
   c. Yapma çözümlemelerle elde edilen ya da araştırılan, algının en yalın kurucu parçaları; bu kurucu parçalara en yalın belirli uyarımlar karşılıktır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....