duyuüstü

[Alm. übersinnlich]

1– Duyularla verilmeyen.

2– Algılama yoluyla değil, düşünmeyle kavranan.

3– Duyuların, bununla ilgili olarak deney dünyasının dışında bulunan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....