düzen

[Alm. Ordnung] [Fr. ordre] [İng. order] [es. t. nizam]

1– Bir çok öğenin, içinde her birinin belli bir yeri bulunan bir birlik kurmak üzere az ya da çok sağlam bir biçimde bir araya konuluşu.

2– Bir çokluğun bir ereğe, bir amaca göre sıraya konuluşu.

3– (Toplumsal alanda) Yurttaşların uyması gereken kurallar toplamı; yurttaşların bu kurallara uyması durumu.

4– (Siyasada) Toplumsal yaşama ilişkilerinin bir halkın özniteliğine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....