düzenleşim

[Alm. Koordination] [Fr., İng. coordination] [es. t. tertip, tanzim]

1– Aynı sıradaki nesne ya da kavramların birbiri yanında oluşu, eşdüzende oluşu.

2– Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki ya da daha çok kavramın (bir cinsin iki türünün) bağıntısı, bkz. düzenleşik.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....