dynamis

[Alm. Potenz] [Fr. potentiel] [ing. potentiality] [Lat. potentia = güç, olanak, saklı güç] [Yun. dynamis] [es. t. kuvve-i mekniye]

(Genel anlamda) Edim olarak değil de, güç olarak var olan, henüz gerçekleşmeyen, ama gerçekleşebilecek olan, olanak durumunda olan.

Karşıtı bkz. erkeedim

1– (Aristoteles’te) Bir şeyi yapma, özellikle bir şeyi oluşturma olanağı; Yun. energeia = erke, gerçekleştirme gücü ve entelekheia = biçimleyici ilkenin karşıtı olarak salt olanak. (Ör. Bir mermer parçasında Apollon heykeli olmak üzere bir gizilgüç vardır.)

2– Eylem yeteneği, atılıma zorlayan güç.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....