edim

[Alm. Akt] [Fr. acte] [İng. act] [Lat. actus] [Yun. energeia] [es. t. fiil, amel]

1– (Skolastik felsefede) Aristoteles’in energeia = gerçekleşme, etkinleşme kavramının çevirisi. Her değişme,

   a. olanaklı;
   b. tamamlanmak üzere, gerçekleşmek üzere;
   c. tamamlanmış durumda olabilir.

Aristoteles gizil olmayı, olabilir durumda olmayı dile getiren a ile bu değişmenin sonucu olan gerçekleşmiş olmayı dile getiren c arasında bulunan b durumunu genellikle energeia olarak belirtir.

2– (Yeni Felsefede) İnsan bilinç ve eyleminin tek tek davranışları; edimin varlığı gerçekleşmeye dayanır; nesnel olarak verilmiş değildir, ancak gerçekleşmede kavranılır olur. Her edimin özünde bir şeye yönelme, bir şeyi erek edinme vardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....