eğitim

[Alm. Erziehung] [Fr., ing. education] [es. t. terbiye]

1– (Geniş anlamda) İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

2– (Dar anlamda) insan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....