eğitimbilim

[Alm. Erziehungswissenschaft] [Fr. science de l’education] [es. t. ilm-i terbiye]

Eğitimin özünü ve ana biçimlerini, görevlerini ve yollarını araştıran bilim.

// Bu bilim dalı, bilinçsiz eğitici etkileri de içine alan tüm eğitim gerçekliğinin bilimidir. Genellikle belirli bir düzen içinde yürütülen bilinçli eğitimin bilimi olan eğitbilimden (pedagoji) daha kuşatıcıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....