Einstein, Albert

1879-1955 yılları arasında yaşamış olan Alman asıllı A.B.D.’li fizikçi.

Yirminci yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez olarak kütle ile enerjinin eşdeğerliğini kanıtlamış olan Einstein, zaman, mekân ve kütle-çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme tarzları önermiştir. Einstein, özel ve genel rölativite kuramlarıyla, yalnızca Newton fiziğinden değil, fakat Eukleides geometrisinden de kopuşu simgeleyen büyük bir bilim adamıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....