Eleacılık

[Alm. Eleatismus] [Fr. éléatisme] [ing. Eleatism] [es. t. felsefe-i Elyaviye]

1– Salt düşünme ile var olanın niteliklerini türetmeye çalışan Elealıların kurduğu öğreti.

// Bu öğretide yalnızca saltık olanın, değişmez olanın, yalnız düşünceyle kavrananın var olduğu öne sürülür; oluş, çokluk, görünebilir olun yadsınır ya da görüntü olarak açıklanır.

2– Temelini Elealılarda bulan, oluşa karşıt olarak varlığın değişmez, bölünmez bir durağanlık olduğunu ileri süren, gerçekliğin özünü değişmeyen varlıklarda gören görüş.