Elealılar

[Alm. Eleaten]

Elea’da yetişen ve orada öğretim yapan Yunan filozofları (Xenophanes, Parmenides, Zenon, Melissos.) // Varlık kavramını ilk kez bunlar felsefenin temel kavramı yapmışlardır.