eleştiri

[Alm. Kritik] [Fr. critique] [İng. critical] [Yun. kritike (tekhne) – ayırt etme, yargılama, eleştirime (sanatı)] [es. t. tenkit]

1– (Genel anlamda) Bir insanı, bir yapıtı, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek ereğiyle inceleme işi.

2– (Felsefede) Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama. (Bilgi eleştirisi.)

3– (Kant’ta) Usun yargılanması, eleştirilmesi.

// Burada insan usunun sınırları söz konusu edilir. İnsan usunun deneyden bağımsız olarak salt kendi kendine neyi başarıp neyi başaramayacağı araştırılır. Eleştirilen bilgi değil, us yetisinin kendisidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....