eleştiricilik

[Alm. Kritizismus] [Fr. criticisme] [ing. criticism] [es. t. intikadiye, tenkidiye]

1– İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması.

2– Kant’ın us ve bilginin sınırını ve olanaklarını saptamak üzere, özellikle — dogmacılığın ve — kuşkuculuğun karşısına koyduğu felsefe yöntemi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....