Engels, Friedrich

1820-1895 yılları arasında yaşamış ve hayatı boyunca Karl Marks'ın çalışma arkadaşı olmuş olan düşünür.

Marksist öğretiye önemli ölçüde katkı yapmış ve ortak öğretilerinde, doğa bilimi, milletler sorunu, askerlik ve uluslararası ilişkileri uzmanlık konulan olarak üstlenmiş olan Engels'in temel eserleri, Marks'la birlikte yazmış olduğu Die Heilige Familie [Kutsal Aile], Die Deutsche Ideologie [Alman İdeolojisi], Manifest der Kommunistischen Partei [Komünist Manifesto], ve kendi başına kaleme aldığı Anti-Dühringt Ludwig Feuerbach und der Ausgang der Klassischen Deutschen Philosophie [Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman felsefesinin sonu] ve Dialektik der Natur [Doğanın Diyalektiği]'dur

Engels, Ludwig Feuerbach adlı kitabında, filozofları idealistler ve maddeciler diye ikiye ayırmış, bunlardan idealistlerin madde karşısında zihnin, maddecilerin ise zihin karşısında maddenin önceliğini savunduklarını belirtmiştir. Buna karşın, Doğanın Diyalektiğinde, bilimsel düşüncenin diyalektik bir yapıda olduğunu, bilimin daha önce felsefenin kapsamı içinde kalan birçok konuyu kendi kapsamına dahil ettiğini savunan Engels, gerçekliğin doğasıyla ilgili spekülasyon anlamında felsefenin, Hegel'le birlikte sona erdiğini ve yalnızca düşünce ve düşüncenin yasalarıyla ilgili bir teori anlamında felsefeye yer kaldığını öne sürmüştür.

Marks'ın ölümünden sonra, ondan biraz ayrılarak, hukuk ve ideoloji gibi üstyapısal öğelerin ekonomik temel karşısında belli bir bağımsızlığı olduğunu ve zaman zaman temeli belirlediğini söyleyen Engels, diyalektik maddecilik olarak tanınan öğretiyi geliştirmiş olan kişidir. Marksizmi doğal bir bilimsel temel üzerinde geliştirmeye çalışmış olan Engels, Darwin’den çok etkilenmiş ve toplumsal gelişmenin evrim ilkelerine uygun bir tarzda geliştiğini savunmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....