entelekheia

[Alm. Entelechie] [Fr. entéléchie] [ing. entelechy] [es. t. kemal-i evvel] [Yun. entelekheia

1– (Aristoteles’te) Kendisini görünüşlerinde gerçekleştiren öz, özdeğe biçim veren, olanağı gerçekliğe çeviren etkin ilke,

2– (Yeni doğa felsefesinde) Hans Driesch’in ileri sürdüğü, özdeksel olmayan, uzaysız olan gerçeklik ilkesi.
// Organizmadaki bütünleyici süreci açıklamak için kullanılır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....